072- Fazang Jiang temple on Ji'an Lu south of Fuxing Zhong Lu, numero 271
 

Retrocede ---------- Menu ---------- Siguiente