029- Interior de la Iglesia Kostol Najsvätejšieho Spasitela (Jezuitský)
 

Retrocede ---------- Menu ---------- Siguiente